ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2564 16:50
สกุลเงิน : THB
SPF      17.30
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
349,500
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
17.30 / 1,772,800
วันก่อนหน้า
17.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
17.30 - 17.40
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
17.40 / 207,200
ราคาเปิด
17.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.30 - 17.50

 

Chart Type