ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 10 ก.ค. 2563 10:56
สกุลเงิน : THB
SPF      14.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
71,100
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
14.00 / 3,100
วันก่อนหน้า
14.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
13.90 - 14.10
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
14.10 / 27,800
ราคาเปิด
14.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.10 - 26.75

 

Chart Type