ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 03 ส.ค. 2563 15:57    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      13.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-1.49%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
243,000
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.3998
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-1.0385
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-7.73 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม