ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563 16:37    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      13.00
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.70 (5.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
883,500
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.4383
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.1068
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.79 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม