เครื่องคำนวณการลงทุน
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564 16:36
สกุลเงิน : THB
SPF      12.50
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.81%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,443,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
12.50 / 105,100
วันก่อนหน้า
12.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
12.20 - 12.60
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
12.60 / 123,200
ราคาเปิด
12.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.10 - 16.60

 


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %