เครื่องคำนวณการลงทุน
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 01 มิ.ย. 2563 16:36
สกุลเงิน : THB
SPF      15.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.64%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,176,200
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
15.60 / 155,100
วันก่อนหน้า
15.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.50 - 15.90
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
15.70 / 363,800
ราคาเปิด
15.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.10 - 26.75

 


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %