ติดต่อเรา
|

บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

ชั้น 19 อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ
เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์. 0 2305 9800     โทรสาร. 0 2305 9803 - 4    
อีเมล์. customerservice@phatraasset.com

ดาวน์โหลดแผนที่

 

ฟอร์มติดต่อเรา
ชื่อ - นามสกุล :*
บริษัท :
ที่อยู่ : *
ประเทศ : *
อีเมล์ : * 
โทรศัพท์ : *
โทรสาร :
ข้อความ :*

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้