กองทุนรวม

สิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย

เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกอง 1 ระดมทุนเพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าสนามบินสมุย ระยะเวลา 30 ปี

ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 07 เม.ย. 2563 16:36    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      12.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,690,900
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.4383
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.1068
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.79 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม