ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 14 พ.ย. 2561 12:29
สกุลเงิน : THB
SPF      23.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.30 (-1.27%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
431,000
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.40 / 2,000
วันก่อนหน้า
23.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.30 - 23.50
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.50 / 58,800
ราคาเปิด
23.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.90 - 24.90

 

Chart Type