ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 20 ก.ค. 2561 16:36
สกุลเงิน : THB
SPF      23.30
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
277,300
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.20 / 3,000
วันก่อนหน้า
23.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.10 - 23.30
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.30 / 29,300
ราคาเปิด
23.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 24.40

 

Chart Type