ราคาหลักทรัพย์
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562 16:37
สกุลเงิน : THB
SPF      23.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
635,400
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.60 / 423,000
วันก่อนหน้า
23.80
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.40 - 23.70
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.70 / 36,600
ราคาเปิด
23.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.80 - 24.90

 

Chart Type