ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 22 ต.ค. 2561 16:38    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
260,500
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.0886
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.0629
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
0.48 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม