ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 21 พ.ย. 2562 16:36    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.40
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-0.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
175,400
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.5958
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.1266
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.92 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม