ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 14 ธ.ค. 2561 16:35    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.20
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.20 (-0.85%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
62,200
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.5871
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.5015
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-3.83 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม