ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 24 พ.ค. 2562 16:37    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
635,400
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
12.5535
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.0336
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.27 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม