ราคาหลักทรัพย์และมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

ราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 20 ก.ค. 2561 16:36    |    + เพิ่มเติม
สกุลเงิน : THB
SPF      23.30
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
277,300
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)    |    ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561    |    + เพิ่มเติม
มูลค่าหน่วยลงทุน
13.0257
NAV เปลี่ยนแปลง (MoM)
-0.2937
% เปลี่ยนแปลง (MoM)
-2.21 %

ข่าวสารล่าสุด+ เพิ่มเติม