เครื่องคำนวณการลงทุน
|

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์    |    ณ วันที่ 17 พ.ย. 2560 16:39
สกุลเงิน : THB
SPF      23.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.40 (-1.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
697,600
ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น)
23.50 / 108,000
วันก่อนหน้า
24.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
23.50 - 23.70
ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น)
23.60 / 30,400
ราคาเปิด
23.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.20 - 26.50

 


จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %